שלומי באשי

משרד עורכי דין

עו"ד באשי מנחה ערב לרגל הוצאת ספר