שלומי באשי

משרד עורכי דין

דברי פרידה מכבוד השופט הפורש יעקב כהן